פתיחת חשבון בנק לחברה בע

כחלק מהשלמת תהליך ההקמה ותחילת הפעילות העסקית ומיד לאחר קבלת תעודת ההתאגדות, נדרשת פעולת פתיחת חשבון בנק עסקי עבור פעילות החברה בע"מ, זאת בסניף הבנק בו תבחרו לנהל את פעילותכם העסקית.

לצורך זה, הבנק ידרוש מכם לחתום על אסופת מסמכים בנקאיים חתומים ומאומתים כדין בפני עו"ד.

חברה בקליק תשמח להעניק לכם שירות נוסף, הכולל עריכה והכנת כל המסמכים הבנקאיים כולל אישורי עו"ד על דף לוגו של משרד עו״ד לצורך פתיחת חשבון עסקי, זאת בהתאם לדרישת הבנק.

כאמור, ההליך יבוצע  מיד עם קבלת מסמכי התאגדות החברה.

 

עלות השירות הינו 499  ש"ח לפני מעמ בלבד.

 

 

פתיחת חשבון בנק עסקי-שירות עריכה ואימות חתימה על מסמכי הבנק עבור חברה בע"מ

מה כולל פתיחת חשבון של חברה באינטרנט:

 

הקמת חברה באינטרנט עם שותפים או הקמת חברת יחיד מחייבת את הבעלים של חברה החדשה לפתוח חשבון בנק עסקי לחברה לשם כך, יש לערוך מספר מסמכים ולאמת חתימתם באמצעות עורך - דין:

 

1. אישור עורך דין וחתימתו לצורך פתיחת חשבון הבנק

2. אישור עורך דין וחתימתו עבור בעלי העניין

3. אנו נערוך את הפרוטוקול עבור עסקאות אינטרנט/טלפון

4. אנו נערוך את הפרוטוקול עבור פתיחת חשבון של סניף הבנק

5. אנו נערוך את פרוטוקול מינוי מנהלים ומורשי חתימה

6. אישור וחתימת עורך דין להנפקת כרטיס אשראי עבור החברה

 

התחל כעת