מדריך מידע לעסקים

תקרת המס לשנת 2020 הינה בסך של 100,491 ש"ח.

 

עוסק פטור נפתח ב-3 רשויות המס:

 

מע"מ -  יש פטור עד לתקרת המס  ( זהו המשרד היחיד אשר מעניק פטור לעוסק פטור)

 

מס הכנסה - אין פטור

 

ביטוח לאומי - אין פטור

 

 

שאלה : האם מותר לי כעובד שכיר לפתוח עסק עצמאי?

 

תשובה : כן ( ישנם מקצועות חופשיים שנדרשים להירשם כעוסק מורשה ואינם יכולים להירשם כעוסק פטור  - ראה מאמר בנושא)

 

החיים בעולם הכלכלי של היום דורשים מאיתנו לפעמים לעסוק ביותר מעבודה אחת, במדינת ישראל כולנו "אנשי עסקים" רק צריכים לתת לנו לפתוח עסק (-:

 

לכן, אנשים רבים נוהגים בתחילת דרכם העצמאית להמשיך ולעבוד במקביל לעסק החדש כשכירים, בעצם להמשיך ולקבל משכורת חודשית קבועה, כזו שתאפשר להם בטחון כלכלי ותאפשר לך

קרקע נוחה לפיתוח וקידום העסק.

חשוב שנדע - מס הכנסה הוא מס שחל על כל ההכנסות שלנו מכל המקורות באותה שנת מס.

על הכנסות אלו ישולם מס הכנסה לפי מדרגות מס שנקבעו במדינת ישראל. 

בפועל זה אומר שאם הרווחתי מעבודתי כשכיר 5,000 ש\"ח משכורת חודשית ובמקביל הרווחתי מהעסק העצמאי שלי  4,000 ש\"ח לחודש אזי מס הכנסה יחשב לי זאת כהכנסה של 9,000

ש"ח לחודש ועל כל הסכום הזה אני אצטרך לשלם מס הכנסה בהתאם למדרגת המס שלי.

 

כמתואר לעיל יש צורך להקפיד ולוודא כי מקדמות מס ההכנסה אשר אנחנו משלמים אכן מכסות את ההתחייבות שתהיה לנו לשלם בסוף השנה שכן כל הכנסה בנפרד לכאורה לא חייבת במס אולם
 
צירופן של שתי ההכנסות יחד מחייב אותנו במס.

 

פתיחת עסק עצמאי היא הגשמה של חלום ויישום של תכניות שנרקמו בראשו של העוסק לעתים גם במשך תקופה ארוכה. כעת התכנונים המדוקדקים

עוברים לשלב הביצוע בפועל.

 

קיימות הנחיות ומידע בסיסי שחשוב לדעת, כדי לנהל באופן נכון את העסק כבר ממועד פתיחתו כך שהעוסק יוכל להנות מהכנסות וממרווחים נאים.

 

הידעת?

מספר תעודת הזהות של בעל העסק הוא גם מספר תיקו במס הכנסה וגם מספר העוסק הפטור במשרדי מע"מ.  (מספר תעודת זהות שלך  =  מס תיק עוסק פטור ).

הידעת?

עוסק זעיר בוטל! המושג אינו בעל תוקף מילולי במדינת ישראל וזאת מיום 1.7.2002 בתיקון 23 לחוק מע"מ בוטל המושג עוסק זעיר, עוסק פטור זאת

הדרך הנכונה להגדיר עסק קטן בישראל.

 

הידעת?

ניתן לפתוח תיק עוסק פטור אונליין ללא צורך לזוז מהספה בבית - פתיחת עוסק פטור בקליק!

הידעת? 

תמיד קיימת עבורך האפשרות לעבור מתיק עוסק פטור לתיק עוסק מורשה ולהגיש בקשה לקזז מע\\\"מ על הרכישות טרם תחילת פעילות העסק, זאת כמובן

מידה והן ישמשו הלאה את פעילות העסק – לדוגמא ציוד שנרכש וממשיך לשרת את העסק. הכול בתנאי שעומדים בתנאים שלעיל.

 

הוראות ניהול ספרים ( ובמילים אחרות - איך עלי לפעול בכדי לעמוד בדרישות של רשויות המס בישראל):

על פי הוראות ניהול ספרים, יש להפיק קבלה על כל עסקה מיד עם קבלת הכספים בפועל, במזומן, בהמחאה, בכרטיס אשראי, פייפל, העברה בנקאית,

אפליקציה כמו bit או בכל דרך אחרת.

אפשר להדפיס פנקסי קבלות ממוספרות בשלושה העתקים (מקור + 2 ) המכילים את כל פרטי העסק, עיסוקו, כתובתו, מספר הטלפון שלו ופרטי העוסק

הפטור. או לחילופין אפשר להשתמש באחת התוכנות הפיננסיות שאושרו לתפעול על ידי רשויות המס לצורך ניהול ספרים בצורה ממוחשבת ובאמצעותה

להפיק קבלות על פי הצורך.

עוסקים המגישים חשבונית עסקה כדרישות תשלום, מפיקים חשבונית עסקה ובה קיים פירוט של מהות העבודה שבוצעה ועלותה. עם קבלת התקבול,

מופקת קבלה.

 

פנקס קבלה:

קבלה היא רישום המתעד קבלת תקבול (תשלום) בצורת מזומן, שטר, כרטיס אשראי, שיק, שווה כסף וכדומה. על פי החוק חובה להנפיק מידית קבלה

בעת קבלת תשלום.

הוצאת הקבלה כעוסק פטור לרוב אינה מחייבת בתשלום מיסים (מע"מ ומקדמות מס הכנסה), חיובים אלה נובעים רק מהוצאת חשבונית מס.

 

פנקס חשבונית עסקה ( דרישת תשלום):

על כל עסקה, העסק מחויב להוציא חשבונית (עוסק פטור מנפיק חשבונית עסקה | עוסק מורשה מנפיק חשבונית מס) ועל כל תשלום שהעסק מקבל יש

להוציא קבלה.

 

חשבונית עסקה היא הוכחה לביצוע עסקה אל מול רשויות המס ואינה משמשת לניכוי מס תשומות והינה החשבונית המתאימה לעוסק פטור, לעומתה,

חשבונית מס הינה הוכחה לביצוע עסקה אל מול רשויות המס וכן משמשת לניכוי מס תשומות והינה החשבונית המתאימה לעוסק מורשה. למעשה

חשבונית עסקה מהווה דרישת תשלום מהלקוח.

עוסק פטור לא יכול להוציא חשבונית מס ולכן הוא מוציא חשבונית עסקה כדרישת תשלום עבור אספקת עבודה או מוצר. לעומתו, עוסק מורשה או חברה

בע"מ יכול להוציא חשבונית מס כדרישת תשלום ללקוח, ולאחר קבלת התשלום להפיק חשבונית מס קבלה.

 

דיווחים ותשלומים שוטפים של עוסק פטור לרשויות המס בישראל:

 

מס ערך מוסף - ( מע"מ )

 

מחזור עוסק פטור לשנת  2020 הינו עד לתקרה של 100,491 ₪.

 

עוסק פטור מחויב בדיווח חד שנתי ( פעם בשנה) ובשונה מעוסק מורשה הוא אינו מחויב בדיווח שוטף חודשי או דו- חודשי. במילים אחרות כעוסק פטור  

אין לכם צורך בדיווח שוטף למשרדי מס ערך מוסף (מע"מ) אלא הנכם נדרשים בהגשת דוח אחת לשנה  בסיום שנת המס והגשתו למע"מ.

 

מס הכנסה:

תשלומי מס הכנסה הם תשלומים שאותם צריך לשלם מתוך הרווחים של העסק שלכם, חישוב המס ייעשה רק לאחר קיזוז של כל ההוצאות מסה"כ

הרווחים שלכם בעסק. לכן, כאן המקום לומר כי חשיבות עליונה בשמירת כל הקבלות (עבור ההכנסות) וכל חשבוניות (עבור ההוצאות) שהיו לנו הקשורות

להוצאות העסק בכדי שנוכל להתקזז ולדווח עליהם בתור הוצאות עסקיות מוכרות ופטורות ממס.

מספר ימים לאחר פתיחת התיק תקבלו מכתב בצבע ירוק מפקיד שומת המס באזורכם בו הוא מאשר את פתיחת התיק. במכתב יצוין סיווג הענף העסקי

שאליו אתם שייכים ובהתאם שיטת ניהול החשבונות שבה אתם מחויבים כלפי מס הכנסה.

שיטת תשלום המקדמות במס הכנסה הן דו חודשיות ( כל חודשיים ) שימו לב- מחזור העוסק הפטור הינו נמוך. לכן ברוב המקרים לאחר קיזוז ההוצאות לא

יחויב במס. במידה ומקדמות המס הנדרשות מכם כתשלום למס הכנסה אינן תואמות את הכנסתכם החודשית, תוכלו להגיש בקשה לתיקון מקדמות מס הכנסה.

במידה ואתם מחויבים לדווח למס הכנסה גם אם לא היו לכם הכנסות בחודשיים האחרונים, עליכם לדווח למס הכנסה על הכנסה אפס.

את תשלום השוברים אפשר לבצע בבנק, בסניף הדואר או באמצעות האתר של מס ההכנסה.

בשורה תחתונה, עוסק פטור בשנתו הראשונה לרוב לא ידווח באופן שוטף לרשויות המס בישראל עקב מחזור עסקאותיו הנמוך, אלא יגיש דו"ח שנתי

בסוף שנת העסקים ובהתאם לדיווח יוחלט על המשך סיווגו בשנה שלאחר מכן.

 

ביטוח לאומי:

התשלום לביטוח הלאומי נקבע בהתאם להצהרת הנישום בטופס דין וחשבון שאותו מילא העוסק בעת פתיחת התיק בביטוח הלאומי. במידה והמקדמות

הנדרשות מכם כתשלום לביטוח הלאומי אינן תואמות את הכנסתכם החודשית, תוכלו להגיש בקשה לתיקון מקדמות ביטוח לאומי

בסיום שנת המס מעביר מס ההכנסה לביטוח הלאומי את נתוני ההכנסות של העובדים ובהתאם לנתונים ייעשה חישוב התשלום הסופי לביטוח הלאומי.

במידה  ושילמתם מקדמות גבוהות, תקבלו החזרים, במידה ושילמתם מקדמות נמוכות, תידרשו לשלם הפרשי מס.

לפתיחת תיק עצמאי בביטוח הלאומי יש חשיבות רבה מאחר ורק מבוטח בעל תיק של עצמאי יהיה זכאי לסוגים שונים של גמלאות, גם במקרים של פגיעה או תאונות עבודה.

תשלום מקדמה אחת לחודש חודשי למוסד לביטוח לאומי.

הדרכים האפשריות לדיווח : ניתן למלא הוראת קבע לביטוח לאומי והתשלום יבוצע אוטומטית כל חודש בתאריך קבוע וידוע מראש או באמצעות שירות

הנהלת חשבונות של רו"ח אשר יעשה את הדיווח עבורכם או באופן עצמאי ע"י מילוי השובר שקיבלתם ממע"מ וביצוע תשלום בדואר או באינטרנט.

חשוב לדעת ולשים דגש על כך כי עיכוב בתשלום לביטוח לאומי יגרור אתכם לתשלום ריביות וקנסות, הקפידו על תשלום בזמן. שימו לב כי אי תשלום

ביטוח לאומי או העלמת דיווח יגרור בעיות רבות. מלבד העובדה שזוהי הפרה חוקית, מניעה מתשלום לביטוח הלאומי תגרור לכך כי לא יהיה לכם כיסוי

ביטוחי או הקצבה חודשית במקרה של תאונות כתוצאה מפעילות העסק וכו'

 

דיווחים ותשלומים שנתיים ורב-שנתיים לרשויות:

לאחר שהבנו שעוסק פטור בשנתו הראשונה כמעט ואינו נדרש לדווח כלל לרשויות המס ולמעשה בחלק זה יפורטו הדיווחים שעליך לדווח כעוסק פטור באופן כללי.

 

דוח שנתי לעוסק פטור:

הגשת הצהרה שנתית לרשויות מס ערך מוסף על גובה מחזור העסקאות בשנה החולפת.

בסיום השנה העסקית על העוסק למלא דו"ח שנתי של הכנסות והוצאות ולהגיש אותו עד לסוף חודש מאי של השנה הבאה.

את הדו"ח ממלאים בטופס מיוחד ויש להקפיד על מילוי כל הנספחים הנדרשים. אם הנישום מועסק גם כשכיר עליו להגיש טופס 106 המפרט את הכנסותיו

כשכיר ואם יש לו בן או בת זוג, עליו לכלול בדו"ח גם את הכנסותיו.

 

הצהרת הון לעוסק פטור :

הגשת הצהרת הון בהתאם לדרישת מס הכנסה (אחת למספר שנים).

 

פנסיה חובה לעוסק פטור:

בשנת 2017 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה לעצמאים, ומעתה עליכם לפתוח עבורכם קרן פנסיה ולהפקיד בה כספים, בדיוק כמו שאם הייתם שכירים

והמעסיק מפקיד.

במידה ולא תפקידו כספים, תוכלו לקבל קנס עד 500 ₪ מרשות שוק ההון.

ההפקדה לפנסיה עבור עצמאים מתחלקת כך:

עד מחצית מהשכר הממוצע במשק תחויבו בהפרשה של 4.45% לפנסיה.

סעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) קובע כי בעלי המקצועות והעיסוקים הבאים חייבים להירשם כעוסק מורשה, כלומר הם אינם יכולים להירשם כעוסק פטור (גם אם מחזור עסקאותיהם נמוך מ-100,187 ש"ח בשנה

 

אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, אגרונום,  טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, , עורך דין, רואה חשבון, שמאי, סוכן ביטוח, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פיזיותרפיסט, וטרינר, פסיכולוג, רופא שיניים או מרפא שיניים.

 

נותן שירותים למופעים אומנותיים, כולל הנחייה, בניית תפאורה.

 

הכנה, בדיקה ופיקוח על מבחנים.

הרצאה, הוראה.

כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה.

פישור.

בעל בית ספר לנהיגה.

סוחר או מתווך מקרקעין.

בעל בית ספר או גן ילדים.

סוחר ומתווך רכב.

חברה הרשומה כדין.

 אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

 • אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם - עליכם להירשם כעוסק במשרד מע''מ האיזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. 
 • הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית
 • לטובת שירות פתיחת תיק עוסק פטור אונליין מוזמנים להיכנס לשירות באתרנו ותוכלו להתחיל את פתיחת העסק החדש שלכם www.hevrabclick.co.il/welcome/freedeal

 

 

שנת פעילות העוסק פטור נספרת כשנה קלנדרית, זה אומר שהספירה מתחילה בינואר ומסתיימת בסוף דצמבר. 

( 1.1.2019 - 31.12.2019)

 

קיימים 2 דוחות שנתיים שיש להגיש לרשויות המס :

 

הגשת הדוחות לרשויות המס זהו דבר חשוב! אין להקל בו ראש ויש צורך להקפיד על הכללים והזמנים.

 

 

 1. דו"ח שנתי למע"מ ( מס ערך מוסף) - עסק שנפתח בשנת 2019 יצטרף להגיש דוח למע"מ  עד ליום ה- 31.1.2020.

 

בהגשת הדו"ח  למע"מ אתם נדרשים לפרט את כמות ההכנסות שלכם לשנת העסקים - מע"מ רוצים לוודא שלא עברתם את תקרת הפטור

100,187 ש"ח במהלך השנה

 

    2. דו"ח שנתי מס הכנסה - עסק שנפתח בשנת 2019 יצטרף להגיש דוח למס הכנסה עד ליום ה- 31.4.2020.

 

הגשת הדוחות השנתיים זהו הזמן בו נעשה הסיכום הכלכלי של העסק והחיים הכלכלים שלכם, רשויות המס מתעדכנות ממכם באמצעות הדוחות וכך יודעות לחשב את המס הכולל שעליכם לשלם במידת הצורך ובהתאם לרווחים שלכם.

 

 

   • מהי תקרת עוסק פטור לשנת 2020?

 

   • תקרת הפטור לעוסק פטור לשנת 2020 -הינה בסך  100,491 ש"ח

 

  • חשוב לדעת, ישנם בעלי מקצוע שלא יכולים כלל להירשם כעוסק פטור, כגון: רואה חשבון, עורך דין, רופא, יועץ מס, מנהלת חשבונות, אדריכל, ארכיטקט אגרונום וכו''. ( ראה במאמר נפרד)

   

    • האם עוסק פטור מחוייב בייצוג ברשויות המס בישראל? 

   

    • התשובה היא שלילית,  אינכם חייבים בייצוג של רואה חשבון או יועץ מס . אתם יכולים ורשאים להתנהל מול רשויות המס לבדכם.

   

    • אני יכול להיות גם שכיר וגם עצמאי?

   

    • כן. אתה בהחלט יכול להיות גם שכיר וגם עצמאי.

   

    • מה שכן, מומלץ להיערך מראש בכדי לא לשלם סכומים מיותרים למס הכנסה ולביטוח הלאומי. בכל מקרה, תמיד ניתן לקבל החזר, אך עדיין מומלץ להיערך מראש.

   

   • בפועל, אתה צריך לעדכן את ביטוח לאומי שאתה שכיר וגם עצמאי, ובסוף שנה אתה חייב בהגשת דוח, עליך לצרף את טפסי ה 106 שלך ושל בן הזוג לדוח השנתי.

   

    • האם אני חייב לפתוח חשבון בנק חדש?

   

   • לא. אתם יכולים להשתמש בחשבון בנק שלכם אם אתם עוסקים פטורים. כאשר תגדלו ותשנו סיווג, תוכלו לפתוח חשבון חדש ולהפריד בין החשבון הפרטי לעסקי.

   

    • האם אני חייב להגיש דוחות?

   

    • כן, הנכם נדרשים להגיש דוחות אחת לשנה ולהגישם למשרדי מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.    • אילו הוצאות ניתן להכניס לעסק?

   

   • במידה והנכם עובדים בבית, ניתן לקבל החזרי הוצאות שונים כגון החזר שכירות, חשמל וכו' באופן יחסי לשימוש העסק , אלו המקרים שכדאי להיוועץ עם גורם מקצועי.

   

   •  האם כעוסק פטור אני פטור ממס הכנסה?

   

   • עוסק פטור הוא עוסק הפטור מדיווחים שוטפים למע"מ. עוסק מורשה חייב בדיווחים למע"מ מדי חודש או חודשיים , בהתאם לגודל הפעילות של העסק שלו. עוסק פטור, פטור מדיווחים אלו, אך חייב בדיווח שנתי למע"מ על גובה הכנסותיו מהעסק ( הצהרת עוסק פטור).

   

    • יתרונות וחסרונות עוסק פטור VS עוסק מורשה?

   

    • יתרונותיו של העוסק פטור:

   

    • הוא אינו מחוייב בהוצאת חשבוניות מס ודיווחים שוטפים למע"מ

   

    • עוסק פטור חייב בניהול ספר תקבולים ותשלומים, יותר קל ויותר זול לנהל את זה לעומת עוסק מורשה שחייב בניהול ספרים בתוכנה ייעודית או הנהלת חשבונות פיסית.

   

    • מכיוון שעוסק פטור בעל פטור ממע"מ , הוא יכול להציע מחירים יותר אטרקטיבים מאשר המתחרה שלו שמסווג כעוסק מורשה ומחוייב בגביית מע"מ עבור שירותיו / מוצריו.

   

    • חסרונותיו של עוסק פטור:

   

   • הלקוחות שלך ידעו שאתה עסק קטן שכן אתה מנפיק קבלה ולא חשבות מס  וגם מחזורך השנתי אינו עולה על 99,003 ₪, אם הרושם חשוב לך יתכן ועדיף לך להירשם כעוסק מורשה.
   • כעוסק פטור אתה לא משלם למע"מ את המע"מ על העסקאות שלך, מאידך, אתה אינך רשאי לקזז מע"מ תשומות, כך יוצא שאם אתה לפני פתיחת עסק, ועליך להשקיע השקעה ראשונית ניכרת בציוד ובהקמת העסק, יתכן ועדיף יהי לך להירשם כעוסק מורשה וזאת על מנת לא לאבד את החזר המע"מ על הציוד וההשקעה.

   

    • אם אני כעוסק פטור לא יכול לקזז מע"מ תשומות, לשם מה לי לשמור את החשבוניות והקבלות של ההוצאות שלי?

   

    • אתה אמנם לא יכול לקזז את המע"מ בגין התשומות, אבל הוצאות מקטינות את הרווח, וככל שהרווח השנתי נמוך יותר, תשלומי המס נמוכים יותר.

   

   • חשוב לזכור: כעוסק פטור אתה פטור ממע"מ, אבל אינך פטור מתשלומים למס הכנסה.

   

    •  כאשר אני פותח תיק עוסק פטור ברשויות המס,איך הם יודעים לסווג אותי כעוסק פטור או כעוסק מורשה?

   

   • בעת מילוי טופס 821 במע\"מ, אתה נשאל מהה המחזור השנתי המשוער שלך, הכול תלוי בך ובמה שתצהיר. אם תצהיר על רווח משוער של 120,000 ₪, ירשמו אותך כעוסק מורשה, אם תצהיר על מחזור משוער של 30,000 ₪, ירשמו אותך כעוסק פטור (בתנאי שאתה לא שייך לרשימת בעלי המקצועות אשר מוגדרים כחריגים ואינם יכולים להירשם כעוסק פטור עקב האחריות הנדרשת מעיסוקם).
   • האם עוסק פטור יכול להפוך לעוסק מורשה ולהיפך?

   

    • אכן כן. במידה ואתה עוסק פטור ועברת את תקרת הפטור אשר מותרת, באופן אוטומטי ישונה הסיווג שלך ותהפוך לעוסק מורשה (לשם כך כעוסק פטור אתה מחויב בהצהרת עוסק פטור עד ליום 31.1. לשנה העוקבת), 

   

   • לחילופין, במידה ואתה מסווג כעוסק מורשה ואתה מעוניין לחזור להיות מסווג כעוסק פטור, עליך להראות לרשויות המס כי במשך שנתיים לא עברת את תקרת העוסק פטור, אם כן, תוכל להגיש בקשה במשרדי מע\"מ.

   

    • מהי חובות הדיווח שיש לעוסק פטור מול רשויות המס ( מעמ / מס הכנסה / ביטוח לאומי) ?

   

    • הגשת דוח שנתי למס הכנסה בסוף כל שנת מס קלנדרית.

   

    • הגשת דיווח שנתי למע"מ (עד ה31.1 לשנה העוקבת של שנת המס) כדי לוודא שלא עברת את תקרת הפטור.

   

    • במידה ונקבעו לך מקדמות מס על בסיס דו חודשי, אתה תדווח באופן שוטף למס הכנסה.

   

    • תשלום קבוע על בסיס חודשי בהתאם להצהרתך לביטוח לאומי אלא אם כן אתה שכיר ואז ביטוח לאומי ידרוש ממך לעשות תיאום מס בסוף השנה.

   

    • האם אני חייב להוציא חותמת לעוסק פטור?

   

  • התשובה שלילית, חותמת אינה רשומה ונדרשת מבחינת החוק, מאידך זה בהחלט יכול לגרום ללקוח לתפוס ברצינות את העסק שלך.

   

   

  למרבית השכירים בישראל מגיע החזרים ממס הכנסה

  החזרי מס לשכירים נובעים מחוסר מודעות למכלול הטבות המס המגיעות על פי חוק


  ובעיקר בגלל מורכבות שיטת המיסוי היוצרת עיוותים בלתי נמנעים בחישוב המס.

  החזרי מס לשכירים ניתן לקבל עבור שש שנים אחורה בתוספת ריבית בשיעור 4% והצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן מתום השנה עבורה נדרש החזר מס. עבור שנים קדומות יותר לא ניתן לקבל החזרי מס עקב חוק התיישנות.

  העילות להחזרי מס לשכירים הן רבות ומגוונות ולמעשה נוגעות ליותר מ 80% מהשכירים בישראל.

  עילות להחזרי מס לשכירים אפשר לרכז בארבעה תחומים:

  • ארועים בעבודה: הפסקות עבודה , יציאה לפנסיה הכנסות במקביל וכדו'.
  • ארועים רפואיים: הורים לילדים לקויי למידה או בעלי צרכים מיוחדים , ארועים רפואיים מיוחדים, תשלומים לאחזקת קרוב משפחה במוסד רפואי וכדו'
  • ארועים אישיים: הפקדות לקופת גמל/ביטוח חיים תשלום מס שבח , פעילות בשוק ההון,תשלום מזונות, משפחה חד הורית תרומות לימודים אקדמיים ועוד.
  • העברת הטבות מס בין בני זוג: גם בהעדר עילות ספציפיות סידור מחדש של הטבות המס בין בני זוג בתא המשפחתי "מייצרים" על פי רוב החזרים "יש מאין" שאין המעסיק יכול לבצע אותם הן משום שאין בידו הכלים והסמכות אלא לחשב את חישוב המס של העובד הבודד והן משום שאין לפניו תמונת הכנסות והטבות המס של שני בני הזוג יחדיו.

  חלק מהטבות המס ניתן לקבל באופן שוטף באמצעות המעסיק לאחר מילוי כרטיס עובד (טופס 101), חלק עם המצאת אשור מיוחד ממס הכנסה למעסיק וחלק מהטבות המס לא ניתן לקבל אלא באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

  הגשת דו"ח שנתי לצורך קבלת החזר מס מירבי כרוכה בצרוף כל המסמכים הרלוונטיים לחישוב המס וכן נספחים או מכתבים מיוחדים שיש למלא.

  מס הכנסה מצידו יערוך חישוב מס מחודש גם על הטבות המס שכבר ניתנו בתלוש השכר ולא רק בגין החזרי המס הנדרשים. המשמעות: אם מסיבה כלשהיא טעה המעסיק בחישוב המס על מגיש הדו"ח לשאת בתוצאות.

  מעבר לכך יש מקרים שבהם המחשב של מס הכנסה לא עורך את חישוב המס המיטבי אלא רק אם סומן קוד מיוחד בדו"ח המפרט את אופן חישוב המס הנדרש. בהעדרו יקבל מגיש הדו"ח החזר מס חלקי בלבד.

  הגשת דו"ח למס הכנסה באמצעות מומחים להחזרי מס לשכירים בעלי נסיון מוכח ותוכנת חישוב ייעודית לתכנון החזרי מס מונעת סיכון לחוב מיותר למס הכנסה ובעיקר מבטיחה לקבל החזר מס מקסימלי.

  ההבדלים עשויים להגיע לאלפי ₪ לכל שנת מס.

  התשלום לצורך הגשת דו"ח שנתי מוכר לצורך מס הכנסה גם לשכירים וגם הוא מזכה בהחזר מס.